jar filer

Åndsvage Nokia Ovi Suite, den spolerede fuldstændigt min jar fil association. Men heldigvis er der jo nettet, hvad fanden gjorde man inden. Jo jeg mindes timer med windows 3.x, 95 og 98, hvor man til sidst enten levede med fejlene eller måtte spørge venner og bekendte, folk i bussen, indtil man til sidst brød sammen og geninstallerede skidtet.
Men i dag…1,2,3 så har man fundet en fælle med samme problem og måske endda har beskrevet løsningen.

Så her er den også her, måske senere også på dansk:

The standard Windows7 file type association won’t work: it doesn’t allow you to set a parameter for the associated program. Even the “assoc” and “ftype” program calls helped.

The solution? Get rid completely of the .jar file association from the Windows registry, and re-associate it! Here are the full steps:

Removing .jar form windows7 registry
Reading a SevenForum post with an howto for Default File Type Associations – Restore for Windows7 I manage to get a registry script to clear the .jar filetype. Copy and paste this snippet into a new text file, and rename it to “somename.reg”, and run it:

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.jar]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jar]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jar]

Re-Associate the .jar extension to Java
Then, from another website (from a Computing.net post) I found how to fix and restore the old .jar association, from the command line run:

assoc .jar=JARFile
ftype JARFile=”C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe” -jar “%1”
If you don’t want to manually write the code and follow all the steps described above, download and extract the attached archive and run the .BAT one (with Administrative rights)!

That’s all folks!

Nokia-ovi-jar-fix

All credits to http://thepanz.netsons.org/post/windows7-jar-file-association-broken-with-nokia-ovi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *