DNA register

Der tales om et DNA register som om det automatisk ville føre til en 100% garanti for at kriminelle ville kunne identificeres og efterfølgende retsforfølges, argumentet er således beroende på at hvis man alligevel ikke gør noget forkert, hvad er der så af problemer med at være registreret.

Modargumentet er selvfølgelig at det kan misbruges, at det der er idag er lovligt kan imorgen være ulovligt og et register vil derfor være et skrækkeligt redskab i hænderne på et totalitært styre.

Men for mig er argumentet mod sådanne registre langt mere principielt, nemlig at fællesskabet på denne måde ikke har nogen ret til at registrere sine borgere på denne måde. På samme måde mener jeg også at terrorloven i Danmark der førte til bla. at teleselskaber som standard registrer alt trafik på nettet, som værende et principielt brud med statens legitimitet i forhold til sine egne borgere.

Det er såmen ikke fordi jeg er den store konspirationsteoretiker, jeg tror ikke at sandsynligheden for Danmark vil blive forvandlet til et diktatur eller undertrykkende regime fra den ene dag til den anden, der så vil holde os i et jerngreb med disse registre. Men selvom dette ikke er sandsynligt er der stadig ikke nogen grund til at opgive den principielle kontrakt der foreligger mellem borgerne i et land og myndighederne. Nemlig at deres legitimitet er i kraft af borgerne i nationen ikke til trods for dem, og som sådan har det ingen gyldig grund til at indføre foranstaltninger der kriminaliserer, mistænkliggør eller registrerer borgere uden konkret mistanke om ulovlig handling, og at sådanne foranstaltninger når de skal bruges altid skal gå via domstolene.

“They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety”
Benjamin Franklin

Konsekvensen ved et nationalt register vil for mig være et farvel til landet, ikke så meget fordi jeg frygter de praktiske konsekvenser ved et sådan register, men fordi det afspejler en bagvedliggende mangel på respekt for det enkelte menneske, og et land hvor denne mangle på respekt er accepteret er ikke et land hvor jeg ønsker at leve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *